Filippenzen 1:15

ABEnkelen ook wel uit afgunst en twistzucht, maar ook enkelen door welwillendheid, om Christus te prediken.
SVSommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.
Steph τινες μεν και δια φθονον και εριν τινες δε και δι ευδοκιαν τον χριστον κηρυσσουσιν
Trans.tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kēryssousin

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τινες
Sommigen
μεν
wel
και
ook
δια
door
φθονον
nijd
και
ook
εριν
twist
τινες
sommigen
δε
maar
και
en
δι
door
ευδοκιαν
goedwilligheid
τον
-
χριστον
Christus
κηρυσσουσιν
prediken

-

Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!