Filippenzen 1:3

SVIk dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.
Steph ευχαριστω τω θεω μου επι παση τη μνεια υμων
Trans.eucharistō tō theō mou epi pasē tē mneia ymōn

Algemeen

Zie ook: Efeziers 1:15, Colossenzen 1:3, 1 Thessalonicensen 1:2, 2 Thessalonicensen 1:3

Aantekeningen

Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ευχαριστω
Ik dank

-
τω
-
θεω
God
μου
mijn
επι
-
παση
zo dikwijls als
τη
-
μνεια
gedenk
υμων
ik uwer

Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!