Filippenzen 1:30

SVDenzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort.
Steph τον αυτον αγωνα εχοντες οιον ιδετε εν εμοι και νυν ακουετε εν εμοι
Trans.ton auton agōna echontes oion idete en emoi kai nyn akouete en emoi

Aantekeningen

Denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τον
-
αυτον
Denzelfden
αγωνα
strijd
εχοντες
hebbende

-
οιον
hoedanigen
ειδετε
-

-
εν
in
εμοι
mij
και
en
νυν
nu
ακουετε
hoort

-
εν
gij in
εμοι
mij

Denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!