Filippenzen 1:4

SV(Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)
Steph παντοτε εν παση δεησει μου υπερ παντων υμων μετα χαρας την δεησιν ποιουμενος
Trans.pantote en pasē deēsei mou yper pantōn ymōn meta charas tēn deēsin poioumenos

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken

Aantekeningen

(Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντοτε
(Te allen tijd
εν
in
παση
al
δεησει
het gebed
μου
mijn
υπερ
voor
παντων
allen
υμων
-
μετα
met
χαρας
blijdschap
την
-
δεησιν
gebed
ποιουμενος
doende

-

(Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!