Filippenzen 2:17

SVJa, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen.
Steph αλλ ει και σπενδομαι επι τη θυσια και λειτουργια της πιστεως υμων χαιρω και συγχαιρω πασιν υμιν
Trans.all ei kai spendomai epi tē thysia kai leitourgia tēs pisteōs ymōn chairō kai synchairō pasin ymin

Algemeen

Zie ook: Offer (drank-)
2 Corinthiers 7:4

Aantekeningen

Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Ja
ει
-
και
ik ook
σπενδομαι
tot een drankoffer geofferd worde

-
επι
over
τη
-
θυσια
de offerande
και
en
λειτουργια
bediening
της
-
πιστεως
geloofs
υμων
uws
χαιρω
zo verblijde ik mij

-
και
en
συγχαιρω
verblijde mij

-
πασιν
allen
υμιν
met

Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worde over de offerande en bediening uws geloofs, zo verblijde ik mij, en verblijde mij met u allen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!