Filippenzen 2:29

SVOntvangt hem dan in den Heere, met alle blijdschap, en houdt dezulken in waarde.
Steph προσδεχεσθε ουν αυτον εν κυριω μετα πασης χαρας και τους τοιουτους εντιμους εχετε
Trans.prosdechesthe oun auton en kyriō meta pasēs charas kai tous toioutous entimous echete

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken
1 Corinthiers 9:14, Galaten 6:6, 1 Thessalonicensen 5:12, 1 Timotheus 5:17, Hebreeen 13:17

Aantekeningen

Ontvangt hem dan in den Heere, met alle blijdschap, en houdt dezulken in waarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσδεχεσθε
Ontvangt

-
ουν
dan
αυτον
hem
εν
in
κυριω
den Heere
μετα
met
πασης
alle
χαρας
blijdschap
και
en
τους
-
τοιουτους
dezulken
εντιμους
in waarde
εχετε
houdt

-

Ontvangt hem dan in den Heere, met alle blijdschap, en houdt dezulken in waarde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!