Filippenzen 2:3

SV[Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.
Steph μηδεν κατα εριθειαν η κενοδοξιαν αλλα τη ταπεινοφροσυνη αλληλους ηγουμενοι υπερεχοντας εαυτων
Trans.mēden kata eritheian ē kenodoxian alla tē tapeinophrosynē allēlous ēgoumenoi yperechontas eautōn

Algemeen

Zie ook: Romeinen 12:10, 1 Petrus 5:5

Aantekeningen

[Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μηδεν
geen ding
κατα
door
εριθειαν
twisting
η
of
κενοδοξιαν
ijdele eer
αλλα
maar
τη
-
ταπεινοφροσυνη
door ootmoedigheid
αλληλους
de een den ander
ηγουμενοι
achte

-
υπερεχοντας
uitnemender

-
εαυτων
dan zichzelven

[Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!