Filippenzen 2:9

SVDaarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
Steph διο και ο θεος αυτον υπερυψωσεν και εχαρισατο αυτω ονομα το υπερ παν ονομα
Trans.dio kai o theos auton yperypsōsen kai echarisato autō onoma to yper pan onoma

Algemeen

Zie ook: Handelingen 2:33, Hebreeen 1:4

Aantekeningen

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
και
ook
ο
welke
θεος
God
αυτον
heeft Hem
υπερυψωσεν
uitermate verhoogd

-
και
en
εχαρισατο
gegeven

-
αυτω
heeft Hem
ονομα
naam
το
-
υπερ
boven
παν
allen
ονομα
een Naam

Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!