Filippenzen 4:1

ABNu dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden!
SVZo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!
Steph ωστε αδελφοι μου αγαπητοι και επιποθητοι χαρα και στεφανος μου ουτως στηκετε εν κυριω αγαπητοι
Trans.ōste adelphoi mou agapētoi kai epipothētoi chara kai stephanos mou outōs stēkete en kyriō agapētoi

Algemeen

Zie ook: Begeerd, gewenst, Blij-spreuken
Daniel 9:23, 1 Thessalonicensen 2:19

Aantekeningen

Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωστε
Zo dan
αδελφοι
broeders
μου
mijn
αγαπητοι
geliefde
και
en
επιποθητοι
zeer gewenste
χαρα
blijdschap
και
en
στεφανος
kroon
μου
mijn
ουτως
alzo
στηκετε
staat

-
εν
in
κυριω
den Heere
αγαπητοι
geliefden

Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den Heere, geliefden!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!