Filippenzen 4:13

SVIk vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
Steph παντα ισχυω εν τω ενδυναμουντι με χριστω
Trans.panta ischyō en tō endynamounti me christō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντα
alle dingen
ισχυω
Ik vermag

-
εν
door
τω
Die
ενδυναμουντι
kracht geeft

-
με
mij
χριστω
Christus

Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!