Filippenzen 4:5

SVUw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.
Steph το επιεικες υμων γνωσθητω πασιν ανθρωποις ο κυριος εγγυς
Trans.to epieikes ymōn gnōsthētō pasin anthrōpois o kyrios engys

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 10:11, Hebreeen 10:25

Aantekeningen

Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

το
-
επιεικες
bescheidenheid
υμων
Uw
γνωσθητω
bekend

-
πασιν
zij allen
ανθρωποις
mensen
ο
-
κυριος
De Heere
εγγυς
is nabij

Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!