Filippenzen 4:9

SVHetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
Steph α και εμαθετε και παρελαβετε και ηκουσατε και ειδετε εν εμοι ταυτα πρασσετε και ο θεος της ειρηνης εσται μεθ υμων
Trans.a kai emathete kai parelabete kai ēkousate kai eidete en emoi tauta prassete kai o theos tēs eirēnēs estai meth ymōn

Algemeen

Zie ook: Vrede

Aantekeningen

Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

α
-
και
gij ook
εμαθετε
geleerd

-
και
en
παρελαβετε
ontvangen

-
και
dat; en
ηκουσατε
gehoord

-
και
en
ειδετε
gezien hebt

-
εν
in
εμοι
mij
ταυτα
Hetgeen
πρασσετε
doet

-
και
en
ο
-
θεος
de God
της
-
ειρηνης
des vredes
εσται
zijn

-
μεθ
zal met
υμων
-

Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!