Galaten 1:1

SVPaulus, een apostel, ([geroepen] niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),
Steph παυλος αποστολος ουκ απ ανθρωπων ουδε δι ανθρωπου αλλα δια ιησου χριστου και θεου πατρος του εγειραντος αυτον εκ νεκρων
Trans.paulos apostolos ouk ap anthrōpōn oude di anthrōpou alla dia iēsou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekrōn

Algemeen

Zie ook: Galaten (brief), Jezus Christus, Nieuwe Testament, Paulus (apostel)
Handelingen 9:6, Titus 1:3

Overzicht


Aantekeningen

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. Groeten in inleiding (1:1-9)
 2. Paulus ervaring en apostolisch gezag
  1. Hij kreeg zijn opdracht rechtstreeks van Jezus Christus (1:10-16)
  2. Hij deed zendingswerk onafhankelijk van de andere apostelen (1:17-23)
  3. Hij stond bij zijn werk rechtstreeks onder Gods leiding (2:1-5)
  4. De kerk in Jeruzalem bevestigde zijn apostelschap en werk onder de heidenen (2:7-10)
  5. Hij ging het debat aan met Petrus, Barnabas en andere leiders toen hij merkte dat die wilden terugkeren naar de Joodse wet en rituelen (2:11-14)
 3. Paulus verdedigt de leer van behoud door het geloof
  1. Hij toont de dwaasheid van het terugkeren naar de wet (2:15-21)
  2. Hij herinnert de Galaten aan hun vroegere geestelijke ervaring (3:1-5)
  3. Abraham werd gerechtvaardigd op grond van het geloof (3:6-9)
  4. De wet kon de mens niet redden, alleen Christus kon dat (3:10-14)
  5. De wet kon rechtvaardiging uit geloof niet vervangen (3:15-18)
  6. De wet was slechts een voorbereiding op het werk van Christus (3:19-25)
  7. Hij toont het verlies van wie terugkeert naar de wet:
   • Zij ruilen hun zegeningen als kind van God in voor gebondenheid aan rituelen (3:26-4:11)
   • Ze minachten het werk dat voor hen gedaan werd (4:11-16)
   • Zij worden terug vleselijke kinderen van Abraham in plaats van kinderen der belofte (4:19-31)
   • Ze verliezen hun geestelijke vrijheid en maken dat Christus offer voor hen tot geen nut was (5:1-6)
 4. Waarschuwingen, instructies en aansporingen
  1. Waarschuwing tegen dwaalleraars (5:7-13)
  2. Aansporingen in verband met het geestelijk leven
   • Het conflict tussen vlees en geest (5:17,18)
   • Werken van het vlees geven geen toegang tot Gods koninkrijk (5:19-21)
   • De vruchten van de Geest die zich in het leven van de christen moeten manifesteren (5:22-26)
  3. Kenmerken van het leven naar de Geest (6:1-9)
  4. Contrast tussen Paulus leer en die der dwaalleraars (6:12-17)

Paulus, een apostel, ([geroepen] niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παυλος
Paulus
αποστολος
een apostel
ουκ
niet
απ
van
ανθρωπων
mensen
ουδε
noch
δι
door
ανθρωπου
een mens
αλλα
maar
δια
door
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
και
en
θεου
God
πατρος
den Vader
του
Die
εγειραντος
opgewekt heeft

-
αυτον
Hem
εκ
uit
νεκρων
de doden

Paulus, een apostel, ([geroepen] niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft),

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!