Galaten 1:20

SVHetgeen nu ik u schrijf, ziet, [ik getuig] voor God, dat ik niet lieg!
Steph α δε γραφω υμιν ιδου ενωπιον του θεου οτι ου ψευδομαι
Trans.a de graphō ymin idou enōpion tou theou oti ou pseudomai

Algemeen

Zie ook: Romeinen 1:9, Romeinen 9:1, 2 Corinthiers 1:23, 2 Corinthiers 11:31, 1 Thessalonicensen 2:5, 1 Timotheus 5:21, 2 Timotheus 4:1

Aantekeningen

Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, [ik getuig] voor God, dat ik niet lieg!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

α
Hetgeen
δε
nu
γραφω
schrijf

-
υμιν
ik
ιδου
ziet

-
ενωπιον
voor
του
-
θεου
God
οτι
dat
ου
ik niet
ψευδομαι
lieg

-

Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, [ik getuig] voor God, dat ik niet lieg!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!