Galaten 1:8

SVDoch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
Steph αλλα και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ ο ευηγγελισαμεθα υμιν αναθεμα εστω
Trans.alla kai ean ēmeis ē angelos ex ouranou euangelizētai ymin par o euēngelisametha ymin anathema estō

Algemeen

Zie ook: Engelen, Vervloekingen
2 Corinthiers 11:4

Aantekeningen

Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Doch
και
ook
εαν
al ware het
ημεις
dat wij
η
of
αγγελος
een engel
εξ
uit
ουρανου
den hemel
ευαγγελιζηται
verkondigd hebben

-
υμιν
wij
παρ
buiten
ο
hetgeen
ευηγγελισαμεθα
een Evangelie verkondigde

-
υμιν
-
αναθεμα
vervloekt
εστω
die zij

-

Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!