Galaten 2:11

SVEn toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.
Steph οτε δε ηλθεν πετροσ εις αντιοχειαν κατα προσωπον αυτω αντεστην οτι κατεγνωσμενος ην
Trans.ote de ēlthen petros̱ eis antiocheian kata prosōpon autō antestēn oti kategnōsmenos ēn

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Antiochie, Pisidan (plaats), Petrus

Aantekeningen

En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οτε
toen
δε
En
ηλθεν
gekomen was

-
πετρος
Petrus
εις
te
αντιοχειαν
Antiochíë
κατα
in
προσωπον
het aangezicht
αυτω
hem
αντεστην
wederstond ik

-
οτι
omdat
κατεγνωσμενος
hij te bestraffen

-
ην
was

-

En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!