Galaten 2:12

SVWant eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij [zich] en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren.
Steph προ του γαρ ελθειν τινας απο ιακωβου μετα των εθνων συνησθιεν οτε δε ηλθον υπεστελλεν και αφωριζεν εαυτον φοβουμενος τους εκ περιτομης
Trans.pro tou gar elthein tinas apo iakōbou meta tōn ethnōn synēsthien ote de ēlthon ypestellen kai aphōrizen eauton phoboumenos tous ek peritomēs

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Heiden, Heidenen, Jakobus

Aantekeningen

Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij [zich] en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προ
eer
του
-
γαρ
Want
ελθειν
zij gekomen waren

-
τινας
sommigen
απο
van
ιακωβου
Jakobus
μετα
met
των
-
εθνων
de heidenen
συνησθιεν
at hij mede

-
οτε
toen
δε
maar
ηλθον
gekomen waren

-
υπεστελλεν
onttrok hij

-
και
en
αφωριζεν
scheidde

-
εαυτον
zichzelven
φοβουμενος
af, vrezende

-
τους
-
εκ
degenen, die uit
περιτομης
de besnijdenis

Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij [zich] en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!