Galaten 2:16

SV[Doch] wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
Steph ειδοτες οτι ου δικαιουται ανθρωπος εξ εργων νομου εαν μη δια πιστεως ιησου χριστου και ημεις εις χριστον ιησουν επιστευσαμεν ινα δικαιωθωμεν εκ πιστεως χριστου και ουκ εξ εργων νομου διοτι ου δικαιωθησεται εξ εργων νομου πασα σαρξ
Trans.eidotes oti ou dikaioutai anthrōpos ex ergōn nomou ean mē dia pisteōs iēsou christou kai ēmeis eis christon iēsoun episteusamen ina dikaiōthōmen ek pisteōs christou kai ouk ex ergōn nomou dioti ou dikaiōthēsetai ex ergōn nomou pasa sarx

Algemeen

Zie ook: 4QMMT, Geloof, Jezus Christus, Vijf Solas, Werken der wet
Handelingen 13:38, Romeinen 3:20, Romeinen 3:28, Romeinen 8:3, Galaten 3:11, Hebreeen 7:18


Aantekeningen

[Doch] wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειδοτες
wetende

-
οτι
dat
ου
niet
δικαιουται
gerechtvaardigd wordt

-
ανθρωπος
de mens
εξ
uit
εργων
de werken
νομου
der wet
εαν
-
μη
-
δια
door
πιστεως
het geloof
ιησου
van Jezus
χριστου
Christus
και
ook
ημεις
zo hebben wij
εις
in
χριστον
Christus
ιησουν
Jezus
επιστευσαμεν
geloofd

-
ινα
opdat
δικαιωθωμεν
wij zouden gerechtvaardigd worden

-
εκ
uit
πιστεως
het geloof
χριστου
van Christus
και
en
ουκ
niet
εξ
uit
εργων
de werken
νομου
der wet
διοτι
daarom dat
ου
geen
δικαιωθησεται
zal gerechtvaardigd worden

-
εξ
uit
εργων
de werken
νομου
der wet
πασα
-
σαρξ
vlees

[Doch] wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!