Galaten 2:19

SVWant ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
Steph εγω γαρ δια νομου νομω απεθανον ινα θεω ζησω
Trans.egō gar dia nomou nomō apethanon ina theō zēsō

Algemeen

Zie ook: Romeinen 7:4, Romeinen 14:7, 2 Corinthiers 5:15, 1 Thessalonicensen 5:10, Hebreeen 9:14, 1 Petrus 4:2

Aantekeningen

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
ik
γαρ
Want
δια
ben door
νομου
de wet
νομω
der wet
απεθανον
gestorven

-
ινα
opdat
θεω
ik Gode
ζησω
leven zou

-

Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!