Galaten 2:20

SVIk ben met Christus gekruist; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
Steph χριστω συνεσταυρωμαι ζω δε ουκετι εγω ζη δε εν εμοι χριστος ο δε νυν ζω εν σαρκι εν πιστει ζω τη του υιου του θεου του αγαπησαντος με και παραδοντος εαυτον υπερ εμου
Trans.christō synestaurōmai zō de ouketi egō zē de en emoi christos o de nyn zō en sarki en pistei zō tē tou yiou tou theou tou agapēsantos me kai paradontos eauton yper emou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Zonde
Galaten 1:4, Efeziers 5:2, Titus 2:14

Aantekeningen

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χριστω
Ik ben met Christus
συνεσταυρωμαι
gekruist

-
ζω
ik leef

-
δε
en
ουκετι
niet meer
εγω
ik
ζη
leeft

-
δε
en
εν
in
εμοι
mij
χριστος
Christus
ο
hetgeen
δε
maar
νυν
ik nu
ζω
leef

-
εν
in
σαρκι
het vlees
εν
door
πιστει
het geloof
ζω
dat leef ik

-
τη
Die
του
-
υιου
des Zoons
του
-
θεου
van God
του
-
αγαπησαντος
liefgehad heeft

-
με
mij
και
en
παραδοντος
overgegeven heeft

-
εαυτον
Zichzelven
υπερ
voor
εμου
mij

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, [doch] niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!