Galaten 2:4

SVEn [dat] om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen;
Steph δια δε τους παρεισακτους ψευδαδελφους οιτινες παρεισηλθον κατασκοπησαι την ελευθεριαν ημων ην εχομεν εν χριστω ιησου ινα ημας καταδουλωσωνται
Trans.dia de tous pareisaktous pseudadelphous oitines pareisēlthon kataskopēsai tēn eleutherian ēmōn ēn echomen en christō iēsou ina ēmas katadoulōsōntai

Algemeen

Zie ook: Apostelconvent, Jezus Christus, Manipulatie, Spionnen
Handelingen 15:24, Judas 1:4


Aantekeningen

En [dat] om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δια
om
δε
En
τους
-
παρεισακτους
der ingekropen
ψευδαδελφους
valse broederen
οιτινες
wil, die
παρεισηλθον
van bezijden ingekomen waren

-
κατασκοπησαι
om te verspieden

-
την
-
ελευθεριαν
vrijheid
ημων
onze
ην
die
εχομεν
hebben

-
εν
wij in
χριστω
Christus
ιησου
Jezus
ινα
opdat
ημας
zij ons
καταδουλωσωνται
zouden tot dienstbaarheid brengen

-

En [dat] om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!