Galaten 3:19

SVWaartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.
Steph τι ουν ο νομος των παραβασεων χαριν προσετεθη αχρις ου ελθη το σπερμα ω επηγγελται διαταγεις δι αγγελων εν χειρι μεσιτου
Trans.ti oun o nomos tōn parabaseōn charin prosetethē achris ou elthē to sperma ō epēngeltai diatageis di angelōn en cheiri mesitou

Algemeen

Zie ook: Engelen, Hand (lichaamsdeel), Middelaar, Mediator
Deuteronomium 5:5, Deuteronomium 33:2, Johannes 1:17, Johannes 15:22, Handelingen 7:38, Handelingen 7:53, Romeinen 4:15, Romeinen 5:20, Romeinen 7:8

Aantekeningen

Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Waartoe
ουν
is dan
ο
-
νομος
de wet
των
-
παραβασεων
der overtredingen
χαριν
Zij is om
προσετεθη
wil daarbij gesteld

-
αχρις
totdat
ου
dien
ελθη
zou gekomen zijn

-
το
-
σπερμα
het zaad
ω
-
επηγγελται
het beloofd was

-
διαταγεις
besteld

-
δι
en zij is door
αγγελων
de engelen
εν
in
χειρι
de hand
μεσιτου
des Middelaars

Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!