Galaten 3:2

SVDit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
Steph τουτο μονον θελω μαθειν αφ υμων εξ εργων νομου το πνευμα ελαβετε η εξ ακοης πιστεως
Trans.touto monon thelō mathein aph ymōn ex ergōn nomou to pneuma elabete ē ex akoēs pisteōs

Algemeen

Zie ook: Vijf Solas, Werken der wet

Aantekeningen

Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
Dit
μονον
alleen
θελω
wil ik

-
μαθειν
leren

-
αφ
van
υμων
-
εξ
uit
εργων
de werken
νομου
der wet
το
-
πνευμα
hebt gij den Geest
ελαβετε
ontvangen

-
η
of
εξ
uit
ακοης
de prediking
πιστεως
des geloofs

Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!