Galaten 3:23

SVDoch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.
Steph προ του δε ελθειν την πιστιν υπο νομον εφρουρουμεθα συγκεκλεισμενοι εις την μελλουσαν πιστιν αποκαλυφθηναι
Trans.pro tou de elthein tēn pistin ypo nomon ephrouroumetha synkekleismenoi eis tēn mellousan pistin apokalyphthēnai

Algemeen

Zie ook: Geloof

Aantekeningen

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προ
eer
του
-
δε
Doch
ελθειν
kwam

-
την
-
πιστιν
het geloof
υπο
waren wij onder
νομον
de wet
εφρουρουμεθα
in bewaring gesteld

-
συγκεκλεισμενοι
en zijn besloten geweest

-
εις
tot op
την
-
μελλουσαν
zou

-
πιστιν
het geloof
αποκαλυφθηναι
dat geopenbaard

-

Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!