Galaten 3:27

SVWant zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
Steph οσοι γαρ εις χριστον εβαπτισθητε χριστον ενεδυσασθε
Trans.osoi gar eis christon ebaptisthēte christon enedysasthe

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Romeinen 6:3

Aantekeningen

Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οσοι
zovelen als
γαρ
Want
εις
gij in
χριστον
Christus
εβαπτισθητε
gedoopt zijt

-
χριστον
hebt gij Christus
ενεδυσασθε
aangedaan

-

Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!