Galaten 3:9

SVZo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.
Steph ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται συν τω πιστω αβρααμ
Trans.ōste oi ek pisteōs eulogountai syn tō pistō abraam

Algemeen

Zie ook: Abraham, Geloof, Vijf Solas

Aantekeningen

Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ωστε
Zo dan
οι
-
εκ
die uit
πιστεως
het geloof
ευλογουνται
zijn, worden gezegend

-
συν
met
τω
-
πιστω
den gelovigen
αβρααμ
Abraham

Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!