Galaten 4:23

SVMaar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis;
Steph αλλ ο μεν εκ της παιδισκης κατα σαρκα γεγεννηται ο δε εκ της ελευθερας δια τησ επαγγελιας
Trans.all o men ek tēs paidiskēs kata sarka gegennētai o de ek tēs eleutheras dia tēs̱ epangelias

Algemeen

Zie ook: Johannes 8:39, Romeinen 9:7

Aantekeningen

Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
ο
-
μεν
-
εκ
gene, die uit
της
-
παιδισκης
de dienstmaagd
κατα
was, is naar
σαρκα
het vlees
γεγεννηται
geboren geweest

-
ο
-
δε
doch
εκ
deze, die uit
της
-
ελευθερας
de vrije
δια
was, door
της
-
επαγγελιας
de beloftenis

Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!