Galaten 4:26

SVMaar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.
Steph η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εστιν ητις εστιν μητηρ παντων ημων
Trans.ē de anō ierousalēm eleuthera estin ētis estin mētēr pantōn ēmōn

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem
Openbaring 21:2

Aantekeningen

Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

η
-
δε
Maar
ανω
dat boven
ιερουσαλημ
Jeruzalem
ελευθερα
vrij
εστιν
is, dat is

-
ητις
hetwelk
εστιν
is

-
μητηρ
moeder
παντων
aller
ημων
ons

Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!