Galaten 4:27

SVWant er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.
Steph γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα
Trans.gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

Algemeen

Zie ook: Kinderloosheid
Jesaja 54:1

Aantekeningen

Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γεγραπται
er is geschreven

-
γαρ
Want
ευφρανθητι
Wees vrolijk

-
στειρα
gij onvruchtbare
η
-
ου
die niet
τικτουσα
baart

-
ρηξον
breek uit

-
και
en
βοησον
roep

-
η
-
ουκ
gij, die geen
ωδινουσα
barensnood hebt

-
οτι
want
πολλα
zijn veel
τα
-
τεκνα
de kinderen
της
-
ερημου
der eenzame
μαλλον
meer
η
dan
της
-
εχουσης
heeft

-
τον
-
ανδρα
dergene, die den man

Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!