Galaten 4:29

SVDoch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest [geboren was], alzo ook nu.
Steph αλλ ωσπερ τοτε ο κατα σαρκα γεννηθεις εδιωκεν τον κατα πνευμα ουτως και νυν
Trans.all ōsper tote o kata sarka gennētheis ediōken ton kata pneuma outōs kai nyn

Algemeen

Zie ook: Genesis 21:9

Aantekeningen

Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest [geboren was], alzo ook nu.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Doch
ωσπερ
gelijkerwijs
τοτε
toen
ο
-
κατα
die naar
σαρκα
het vlees
γεννηθεις
geboren was

-
εδιωκεν
vervolgde

-
τον
-
κατα
dengene, die naar
πνευμα
den Geest
ουτως
alzo
και
ook
νυν
nu

Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest [geboren was], alzo ook nu.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!