Galaten 5:10

SVIk vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.
Steph εγω πεποιθα εις υμας εν κυριω οτι ουδεν αλλο φρονησετε ο δε ταρασσων υμας βαστασει το κριμα οστις αν η
Trans.egō pepoitha eis ymas en kyriō oti ouden allo phronēsete o de tarassōn ymas bastasei to krima ostis an ē

Algemeen

Zie ook: 2 Corinthiers 2:3, 2 Corinthiers 8:22

Aantekeningen

Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
Ik
πεποιθα
vertrouw

-
εις
van
υμας
-
εν
in
κυριω
den Heere
οτι
dat
ουδεν
gij niet
αλλο
anders
φρονησετε
zult gevoelen

-
ο
-
δε
maar
ταρασσων
ontroert

-
υμας
die
βαστασει
dragen

-
το
-
κριμα
zal het oordeel
οστις
wie hij ook
αν
-
η
zij

-

Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!