Galaten 5:25

SVIndien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
Steph ει ζωμεν πνευματι πνευματι και στοιχωμεν
Trans.ei zōmen pneumati pneumati kai stoichōmen

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest

Aantekeningen

Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
ζωμεν
leven

-
πνευματι
wij door den Geest
πνευματι
door den Geest
και
ook

στοιχωμεν

zo laat ons wandelen


-

Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!