Galaten 6:7

SVDwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.
Steph μη πλανασθε θεος ου μυκτηριζεται ο γαρ εαν σπειρη ανθρωπος τουτο και θερισει
Trans.mē planasthe theos ou myktērizetai o gar ean speirē anthrōpos touto kai therisei

Algemeen

Zie ook: Spreekwoord
Job 4:8, Lukas 16:25, 1 Corinthiers 6:10

Aantekeningen

Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
πλανασθε
Dwaalt

-
θεος
God
ου
laat Zich niet
μυκτηριζεται
bespotten

-
ο
-
γαρ
want
εαν
zo wat
σπειρη
zaait

-
ανθρωπος
de mens
τουτο
dat
και
zal hij ook
θερισει
maaien

-

Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!