Genesis 18:18

SVDewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?
WLCוְאַ֨בְרָהָ֔ם הָיֹ֧ו יִֽהְיֶ֛ה לְגֹ֥וי גָּדֹ֖ול וְעָצ֑וּם וְנִ֨בְרְכוּ בֹ֔ו כֹּ֖ל גֹּויֵ֥י הָאָֽרֶץ׃
Trans.wə’aḇərâām hāywō yihəyeh ləḡwōy gāḏwōl wə‘āṣûm wəniḇərəḵû ḇwō kōl gwōyê hā’āreṣ:

Algemeen

Zie ook: Abraham
Genesis 12:3, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Handelingen 3:25, Galaten 3:8

Aantekeningen

Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

אַ֨בְרָהָ֔ם

Dewijl Abraham

הָי֧וֹ

gewisselijk

יִֽהְיֶ֛ה

worden zal

לְ

-

ג֥וֹי

volk

גָּד֖וֹל

tot een groot

וְ

-

עָצ֑וּם

en machtig

וְ

-

נִ֨בְרְכוּ

in hem gezegend zullen worden

ב֔

-

וֹ

-

כֹּ֖ל

en alle

גּוֹיֵ֥י

volken

הָ

-

אָֽרֶץ

der aarde


Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!