Genesis 22:17

ABVoorzeker, Ik zal je rijkelijk zegenen en je nakomelingen zeer talrijk maken, als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is; en je nakomelingen zal de poort van hun vijanden in bezit nemen.
SVVoorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.
WLCכִּֽי־בָרֵ֣ךְ אֲבָרֶכְךָ֗ וְהַרְבָּ֨ה אַרְבֶּ֤ה אֶֽת־זַרְעֲךָ֙ כְּכֹוכְבֵ֣י הַשָּׁמַ֔יִם וְכַחֹ֕ול אֲשֶׁ֖ר עַל־שְׂפַ֣ת הַיָּ֑ם וְיִרַ֣שׁ זַרְעֲךָ֔ אֵ֖ת שַׁ֥עַר אֹיְבָֽיו׃
Trans.kî-ḇārēḵə ’ăḇāreḵəḵā wəharəbâ ’arəbeh ’eṯ-zarə‘ăḵā kəḵwōḵəḇê haššāmayim wəḵaḥwōl ’ăšer ‘al-śəfaṯ hayyām wəyiraš zarə‘ăḵā ’ēṯ ša‘ar ’ōyəḇāyw:

Algemeen

Zie ook: Stadsmuur, Stadspoort, Sterren, Strand, Oever, Zand, Zee
Genesis 24:60, Genesis 32:12

Aantekeningen

Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כִּֽי־

Voorzeker

בָרֵ֣ךְ

zal Ik grotelijks

אֲבָרֶכְךָ֗

zegenen

וְ

-

הַרְבָּ֨ה

zeer

אַרְבֶּ֤ה

vermenigvuldigen

אֶֽת־

-

זַרְעֲךָ֙

en uw zaad

כְּ

-

כוֹכְבֵ֣י

als de sterren

הַ

-

שָּׁמַ֔יִם

des hemels

וְ

-

כַ

-

ח֕וֹל

en als het zand

אֲשֶׁ֖ר

dat

עַל־

aan

שְׂפַ֣ת

den oever

הַ

-

יָּ֑ם

der zee

וְ

-

יִרַ֣שׁ

erfelijk bezitten

זַרְעֲךָ֔

is; en uw zaad

אֵ֖ת

-

שַׁ֥עַר

zal de poort

אֹיְבָֽיו

zijner vijanden


Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!