Genesis 22:21

ABUz, zijn eerstgeborene en daarna Buz zijn broer en daarna Kemuel (de vader van Aram),
SVUz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuel, den vader van Aram,
WLCאֶת־ע֥וּץ בְּכֹרֹ֖ו וְאֶת־בּ֣וּז אָחִ֑יו וְאֶת־קְמוּאֵ֖ל אֲבִ֥י אֲרָֽם׃
Trans.’eṯ-‘ûṣ bəḵōrwō wə’eṯ-bûz ’āḥîw wə’eṯ-qəmû’ēl ’ăḇî ’ărām:

Algemeen

Zie ook: Eerstgeborene, Kemuel (1)

Aantekeningen

Uz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuel, den vader van Aram,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

אֶת־

-

ע֥וּץ

Uz

בְּכֹר֖וֹ

zijn eerstgeborene

וְ

-

אֶת־

-

בּ֣וּז

en Buz

אָחִ֑יו

zijn broeder

וְ

-

אֶת־

-

קְמוּאֵ֖ל

en Kemuël

אֲבִ֥י

den vader

אֲרָֽם

van Aram


Uz, zijn eerstgeborene, en Buz, zijn broeder, en Kemuel, de vader van Aram,

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!