Genesis 22:22

ABEn daarna Chesed en daarna Hazo en daarna Pildas en daarna Jidlaf en daarna Bethuel;
SVEn Chesed, en Hazo, en Pildas, en Jidlaf, en Bethuel;
WLCוְאֶת־כֶּ֣שֶׂד וְאֶת־חֲזֹ֔ו וְאֶת־פִּלְדָּ֖שׁ וְאֶת־יִדְלָ֑ף וְאֵ֖ת בְּתוּאֵֽל׃
Trans.wə’eṯ-keśeḏ wə’eṯ-ḥăzwō wə’eṯ-pilədāš wə’eṯ-yiḏəlāf wə’ēṯ bəṯû’ēl:

Algemeen

Zie ook: Bethuel, Chesed, Jidlaf

Aantekeningen

En Chesed, en Hazo, en Pildas, en Jidlaf, en Bethuel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

אֶת־

-

כֶּ֣שֶׂד

En Chésed

וְ

-

אֶת־

-

חֲז֔וֹ

en Hazo

וְ

-

אֶת־

-

פִּלְדָּ֖שׁ

en Pildas

וְ

-

אֶת־

-

יִדְלָ֑ף

en Jidlaf

וְ

-

אֵ֖ת

-

בְּתוּאֵֽל

en Bethuël


En Chesed, en Hazo, en Pildas, en Jidlaf, en Bethuel;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!