Genesis 24:11

ABEn tegen de avond liet hij de dromedarissen knielen buiten de stad bij een waterbron, op het moment dat de waterdraagsters [gewoon waren te] komen.
SVEn hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde, als de putsters uitkwamen.
WLCוַיַּבְרֵ֧ךְ הַגְּמַלִּ֛ים מִח֥וּץ לָעִ֖יר אֶל־בְּאֵ֣ר הַמָּ֑יִם לְעֵ֣ת עֶ֔רֶב לְעֵ֖ת צֵ֥את הַשֹּׁאֲבֹֽת׃
Trans.wayyaḇərēḵə hagəmallîm miḥûṣ lā‘îr ’el-bə’ēr hammāyim lə‘ēṯ ‘ereḇ lə‘ēṯ ṣē’ṯ haššō’ăḇōṯ:

Algemeen

Zie ook: Dromedaris / Kameel

Aantekeningen

En hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde, als de putsters uitkwamen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יַּבְרֵ֧ךְ

nederknielen

הַ

-

גְּמַלִּ֛ים

En hij deed de kemelen

מִ

-

ח֥וּץ

buiten

לָ

-

עִ֖יר

de stad

אֶל־

bij

בְּאֵ֣ר

een waterput

הַ

-

מָּ֑יִם

-

לְ

-

עֵ֣ת

des avondtijds

עֶ֔רֶב

-

לְ

-

עֵ֖ת

ten tijde

צֵ֥את

uitkwamen

הַ

-

שֹּׁאֲבֹֽת

als de putsters


En hij deed de kemelen nederknielen buiten de stad, bij een waterput, des avondtijds, ten tijde, als de putsters uitkwamen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!