Genesis 27:24

SVEn hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het!
WLCוַיֹּ֕אמֶר אַתָּ֥ה זֶ֖ה בְּנִ֣י עֵשָׂ֑ו וַיֹּ֖אמֶר אָֽנִי׃
Trans.wayyō’mer ’atâ zeh bənî ‘ēśāw wayyō’mer ’ānî:

Algemeen

Zie ook: Ezau

Aantekeningen

En hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֕אמֶר

En hij zeide

אַתָּ֥ה

Zijt gij

זֶ֖ה

zelf

בְּנִ֣י

mijn zoon

עֵשָׂ֑ו

Ezau

וַ

-

יֹּ֖אמֶר

En hij zeide

אָֽנִי

Ik


En hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!