Genesis 27:27

SVEn hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij den reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft.
WLCוַיִּגַּשׁ֙ וַיִּשַּׁק־לֹ֔ו וַיָּ֛רַח אֶת־רֵ֥יחַ בְּגָדָ֖יו וַֽיְבָרֲכֵ֑הוּ וַיֹּ֗אמֶר רְאֵה֙ רֵ֣יחַ בְּנִ֔י כְּרֵ֣יחַ שָׂדֶ֔ה אֲשֶׁ֥ר בֵּרֲכֹ֖ו יְהוָֽה׃
Trans.wayyigaš wayyiššaq-lwō wayyāraḥ ’eṯ-rêḥa bəḡāḏāyw wayəḇārăḵēhû wayyō’mer rə’ēh rêḥa bənî kərêḥa śāḏeh ’ăšer bērăḵwō JHWH:

Algemeen

Zie ook: Kleding, Kussen, Parfumerie
Psalm 45:9, Hooglied 4:11

Aantekeningen

En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij den reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּגַּשׁ֙

En hij kwam bij

וַ

-

יִּשַּׁק־

en hij kuste

ל֔

-

וֹ

-

וַ

-

יָּ֛רַח

hem; toen rook hij

אֶת־

-

רֵ֥יחַ

de reuk

בְּגָדָ֖יו

zijner klederen

וַֽ

-

יְבָרֲכֵ֑הוּ

en zegende

וַ

-

יֹּ֗אמֶר

hem; en hij zeide

רְאֵה֙

Zie

רֵ֣יחַ

de reuk

בְּנִ֔י

mijns zoons

כְּ

-

רֵ֣יחַ

is als de reuk

שָׂדֶ֔ה

des velds

אֲשֶׁ֥ר

hetwelk

בֵּרֲכ֖וֹ

gezegend heeft

יְהוָֽה

de HEERE


En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij den reuk zijner klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de reuk des velds, hetwelk de HEERE gezegend heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!