Genesis 42:24

SVToen wendde hij zich om, van hen af, en weende; daarna keerde hij weder tot hen, en sprak tot hen, en nam Simeon van hen, en bond hem voor hun ogen.
WLCוַיִּסֹּ֥ב מֵֽעֲלֵיהֶ֖ם וַיֵּ֑בְךְּ וַיָּ֤שָׁב אֲלֵהֶם֙ וַיְדַבֵּ֣ר אֲלֵהֶ֔ם וַיִּקַּ֤ח מֵֽאִתָּם֙ אֶת־שִׁמְעֹ֔ון וַיֶּאֱסֹ֥ר אֹתֹ֖ו לְעֵינֵיהֶֽם׃
Trans.wayyissōḇ mē‘ălêhem wayyēḇəḵḵə wayyāšāḇ ’ălēhem wayəḏabēr ’ălēhem wayyiqqaḥ mē’itām ’eṯ-šimə‘wōn wayye’ĕsōr ’ōṯwō lə‘ênêhem:

Algemeen

Zie ook: Huilen, Wenen, Simeon

Aantekeningen

Toen wendde hij zich om, van hen af, en weende; daarna keerde hij weder tot hen, en sprak tot hen, en nam Simeon van hen, en bond hem voor hun ogen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יִּסֹּ֥ב

Toen wendde hij zich om

מֵֽ

-

עֲלֵיהֶ֖ם

-

וַ

-

יֵּ֑בְךְּ

hen af, en weende

וַ

-

יָּ֤שָׁב

daarna keerde hij weder

אֲלֵ

tot

הֶם֙

tot

וַ

-

יְדַבֵּ֣ר

hen, en sprak

אֲלֵ

-

הֶ֔ם

-

וַ

-

יִּקַּ֤ח

hen, en nam

מֵֽ

-

אִתָּם֙

hem

אֶת־

-

שִׁמְע֔וֹן

Simeon

וַ

-

יֶּאֱסֹ֥ר

hen, en bond

אֹת֖וֹ

-

לְ

-

עֵינֵיהֶֽם

voor hun ogen


Toen wendde hij zich om, van hen af, en weende; daarna keerde hij weder tot hen, en sprak tot hen, en nam Simeon van hen, en bond hem voor hun ogen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!