Genesis 9:25

SVEn hij zeide: Vervloekt zij Kanaan; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!
WLCוַיֹּ֖אמֶר אָר֣וּר כְּנָ֑עַן עֶ֥בֶד עֲבָדִ֖ים יִֽהְיֶ֥ה לְאֶחָֽיו׃
Trans.wayyō’mer ’ārûr kənā‘an ‘eḇeḏ ‘ăḇāḏîm yihəyeh lə’eḥāyw:

Algemeen

Zie ook: Kanaan, Vloekspreuken

Aantekeningen

En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֖אמֶר

En hij zeide

אָר֣וּר

Vervloekt zij

כְּנָ֑עַן

Kanaän

עֶ֥בֶד

een knecht

עֲבָדִ֖ים

der knechten

יִֽהְיֶ֥ה

zij hij

לְ

-

אֶחָֽיו

zijn broederen


En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!