Handelingen 10:10

SVEn hij werd hongerig, en begeerde te eten. En terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen.
Steph εγενετο δε προσπεινος και ηθελεν γευσασθαι παρασκευαζοντων δε εκεινων επεπεσεν επ αυτον εκστασις
Trans.egeneto de prospeinos kai ēthelen geusasthai paraskeuazontōn de ekeinōn epepesen ep auton ekstasis

Algemeen

Zie ook: Eten, Gerechten, Visioen

Aantekeningen

En hij werd hongerig, en begeerde te eten. En terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
hij werd

-
δε
En
προσπεινος
hongerig
και
en
ηθελεν
begeerde

-
γευσασθαι
te eten

-
παρασκευαζοντων
het bereidden

-
δε
En
εκεινων
terwijl zij
επεπεσεν
viel

-
επ
over
αυτον
hem
εκστασις
een vertrekking van zinnen

En hij werd hongerig, en begeerde te eten. En terwijl zij het bereidden, viel over hem een vertrekking van zinnen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!