Handelingen 10:13

SVEn er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet.
Steph και εγενετο φωνη προς αυτον αναστας πετρε θυσον και φαγε
Trans.kai egeneto phōnē pros auton anastas petre thyson kai phage

Algemeen

Zie ook: Petrus, Vlees eten

Aantekeningen

En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενετο
er geschiedde

-
φωνη
een stem
προς
tot
αυτον
hem
αναστας
Sta op

-
πετρε
Petrus
θυσον
slacht

-
και
en
φαγε
eet

-

En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!