Handelingen 10:15

SVEn een stem [geschiedde] wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.
Steph και φωνη παλιν εκ δευτερου προς αυτον α ο θεος εκαθαρισεν συ μη κοινου
Trans.kai phōnē palin ek deuterou pros auton a o theos ekatharisen sy mē koinou

Algemeen

Zie ook: Kosher, Kashrut
Mattheus 15:11, Romeinen 14:17, Romeinen 14:20, 1 Timotheus 4:4, Titus 1:15

Aantekeningen

En een stem [geschiedde] wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
φωνη
een stem
παλιν
wederom
εκ
ten
δευτερου
tweeden male
προς
tot
αυτον
hem
α
Hetgeen
ο
-
θεος
God
εκαθαρισεν
gereinigd heeft

-
συ
zult gij
μη
niet
κοινου
gemeen maken

-

En een stem [geschiedde] wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!