Handelingen 10:35

SVMaar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.
Steph αλλ εν παντι εθνει ο φοβουμενος αυτον και εργαζομενος δικαιοσυνην δεκτος αυτω εστιν
Trans.all en panti ethnei o phoboumenos auton kai ergazomenos dikaiosynēn dektos autō estin

Algemeen

Zie ook: Jesaja 56:6

Aantekeningen

Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Maar
εν
in
παντι
allen
εθνει
volke
ο
-
φοβουμενος
vreest

-
αυτον
Hem
και
en
εργαζομενος
werkt

-
δικαιοσυνην
gerechtigheid
δεκτος
aangenaam
αυτω
die Hem
εστιν
is

-

Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!