Handelingen 10:37

SVGijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;
Steph υμεις οιδατε το γενομενον ρημα καθ ολης της ιουδαιας αρξαμενον απο της γαλιλαιας μετα το βαπτισμα ο εκηρυξεν ιωαννης
Trans.ymeis oidate to genomenon rēma kath olēs tēs ioudaias arxamenon apo tēs galilaias meta to baptisma o ekēryxen iōannēs

Algemeen

Zie ook: Doop (v. Johannes), Galilea
Jesaja 8:23, Jesaja 9:1, Mattheus 4:12, Markus 1:14, Markus 1:38, Markus 1:39, Lukas 4:14

Aantekeningen

Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
Gijlieden
οιδατε
weet

-
το
-
γενομενον
die geschied is

-
ρημα
de zaak
καθ
door
ολης
geheel
της
-
ιουδαιας
Judéa
αρξαμενον
beginnende

-
απο
van
της
-
γαλιλαιας
Galiléa
μετα
na
το
-
βαπτισμα
den doop
ο
welken
εκηρυξεν
gepredikt heeft

-
ιωαννης
Johannes

Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!