Handelingen 10:38

SV[Belangende] Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke [het land] doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.
Steph ιησουν τον απο ναζαρετ ως εχρισεν αυτον ο θεος πνευματι αγιω και δυναμει ος διηλθεν ευεργετων και ιωμενος παντας τους καταδυναστευομενους υπο του διαβολου οτι ο θεος ην μετ αυτου
Trans.iēsoun ton apo nazaret ōs echrisen auton o theos pneumati agiō kai dynamei os diēlthen euergetōn kai iōmenos pantas tous katadynasteuomenous ypo tou diabolou oti o theos ēn met autou

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Jezus Christus, Nazareth
Psalm 45:8, Jesaja 61:1, Lukas 4:18

Aantekeningen

[Belangende] Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke [het land] doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιησουν
Jezus
τον
-
απο
van
ναζαρετ
Názareth
ως
hoe
εχρισεν
gezalfd heeft

-
αυτον
Hem
ο
-
θεος
God
πνευματι
Geest
αγιω
met den Heiligen
και
en
δυναμει
met kracht
ος
Welke
διηλθεν
doorgegaan is

-
ευεργετων
goeddoende

-
και
en
ιωμενος
genezende

-
παντας
allen
τους
-
καταδυναστευομενους
overweldigd waren

-
υπο
die van
του
-
διαβολου
den duivel
οτι
want
ο
-
θεος
God
ην
was

-
μετ
met
αυτου
Hem

[Belangende] Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke [het land] doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!