Handelingen 10:44

SVAls Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.
Steph ετι λαλουντος του πετρου τα ρηματα ταυτα επεπεσεν το πνευμα το αγιον επι παντας τους ακουοντας τον λογον
Trans.eti lalountos tou petrou ta rēmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantas tous akouontas ton logon

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Petrus
Handelingen 8:17

Aantekeningen

Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετι
nog
λαλουντος
sprak

-
του
-
πετρου
Als Petrus
τα
-
ρηματα
woorden
ταυτα
deze
επεπεσεν
viel

-
το
-
πνευμα
Geest
το
-
αγιον
de Heilige
επι
op
παντας
allen
τους
-
ακουοντας
hoorden

-
τον
-
λογον
die het Woord

Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!