Handelingen 10:45

SVEn de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.
Steph και εξεστησαν οι εκ περιτομης πιστοι οσοι συνηλθον τω πετρω οτι και επι τα εθνη η δωρεα του αγιου πνευματος εκκεχυται
Trans.kai exestēsan oi ek peritomēs pistoi osoi synēlthon tō petrō oti kai epi ta ethnē ē dōrea tou agiou pneumatos ekkechytai

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen, Heilige Geest, Petrus

Aantekeningen

En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξεστησαν
ontzetten zich

-
οι
-
εκ
die uit
περιτομης
de besnijdenis
πιστοι
de gelovigen
οσοι
waren, zovelen
συνηλθον
gekomen waren

-
τω
-
πετρω
als met Petrus
οτι
dat
και
ook
επι
op
τα
-
εθνη
de heidenen
η
-
δωρεα
de gave
του
-
αγιου
des Heiligen
πνευματος
Geestes
εκκεχυται
uitgestort werd

-

En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!